مکانیک خاک

خاك و مكانيك خاك

ديد کلي:
خاک‌ها مخلوطي از مواد معدني و آلي مي‌باشند که از
تجزيه و تخريب سنگ‌ها در نتيجه هوازدگي بوجود مي‌آيند که البته نوع و ترکيب
خاک‌ها در مناطق مختلف بر حسب شرايط ناحيه فرق مي‌کند. مقدار آبي که
خاک‌ها مي‌توانند بخود جذب کنند. از نظر کشاورزي و همچنين در کارخانه‌هاي
راه‌سازي و ساختماني داراي اهميت بسياري است که البته اين مقدار در درجه
اول بستگي به اندازه دانه‌هاي خاک دارد.
هرچه دانه خاک ريزتر باشد، آب
بيشتري را به خود جذب مي‌کند که اين خصوصيت براي کارهاي ساختمان‌سازي مناسب
نيست. بطور کلي خاک خوب و حد واسط از دانه‌هاي ريز و درشت تشکيل يافته
است. تشکيل خاک‌ها به گذشت زمان ، مقاومت سنگ اوليه يا سنگ مادر ، آب و هوا
، فعاليت موجودات زنده و بالاخره توپوگرافي ناحيه‌اي که خاک در آن تشکيل
مي‌شود بستگي دارد.
عوامل موثر در تشکيل خاک
سنگ‌هاي اوليه يا سنگ مادر:
کميت
و کيفيت خاک‌هاي حاصل از سنگ‌هاي مختلف اعم از سنگهاي آذرين ، رسوبي و
دگرگوني به کاني‌هاي تشکيل دهنده سنگ ، آب و هوا و عوامل ديگر بستگي دارد.
خاک حاصل از تخريب کامل سيليکاتهاي داراي آلومينيوم و همچنين سنگهاي فسفاتي
از لحاظ صنعتي و کشاورزي ارزش زيادي دارد. در صورتيکه خاک‌هايي که از
تخريب سنگ‌هاي داراي کاني‌هاي مقاوم (از قبيل کوارتز و غيره) در اثر تخريب
شيميايي پديد آمده‌اند و غالبا شني و ماسه‌اي مي‌باشند فاقد ارزش کشاورزي
مي‌باشند.

فهرست مطالب:
خاک                                                                                 
عوامل مؤثر در تشکیل خاک                                                    
مواد تشکیل دهنده خاک                                                      
تقسیم بندی خاک ها                                                       
نیم رخ عمومی خاکها                                                        
رفتار در برابر زمین                                                              
نشست                                                                            
پدیده روانگرائی                                                                
عوامل امکان آبگونگی                                                        
طبقه بندی خاکها                                                             
خاک چیست                                                                 
انواع خاکها درسیستم طبقه بندی خاکهای ایالات متحده      
فرآیند های تشکیل انواع خاک                                            
نقش اقلیم های مختلف در تشکیل خاک رس                      
خاکهای شور و قلیا                                                             
ساختار خاک                                                                    
ساختمان خاک                                                                 
تقسیم بندی خاک از لحاظ سنگهای تشکیل دهنده                  
ترکیب خاک                                        
انواع مهم خاک                                        
مکانیک خاک                                        
خواص مکانیکی خاک ها                                
رابطه مکانیک خاک با سایر علوم                            
انواع خاک مشکل آفرین                                

دانلود فایل

دانلود فایل”خاك و مكانيك خاك”